Oppimateriaalit

Mitä voi sanoa?

(lukio ja toinen aste)

Sanomalehtien Liiton julkaisema Mitä voi sanoa? -aineisto käsittelee sanomalehdissäja niiden verkkosivuilla julkaistuja juttuja, artikkeleita ja mielipiteitä, ja antaa työkaluja sananvapauden ja vihapuheen käsittelemiseksi nuorten kanssa. Aineisto on suunniteltu 15−19-vuotiaille nuorille.

Miina ja Manu reporttereina 

(1.-3. -luokat)

Miina ja Manu reporttereina -satukirja (2013) kertoo, kuinka sanomalehti syntyy.
Kirja on A4-kokoinen. Kirjaa voi tilata 2 kpl/koulu.

Mitä mieltä? -opas
mielipidekirjoittamiseen

(lukio ja toinen aste)

Inka Mikkosen ja Päivi Lehikoisen kirjoittama Mitä mieltä? on mielipidekirjoittamisen opas, joka on tarkoitettu pääasiallisesti lukioiden ja toisen asteen opettajille. 23-sivuisessa oppaassa on paitsi tietoa mielipidekirjoittamisesta ja sen tyyleistä, myös runsaasti tehtäväehdotuksia opetuksen tueksi.

Pidä silmät auki. Jutuntekijän opas

(7.–9. luokka ja lukio)

Opas avaa toimitusprosessia ideioinnista tiedonhakuun ja
faktantarkistukseen. Materiaalin ydin ovat harjoitukset, joiden
avulla voi käydä läpi koko juttuprosessin ideoinnista tiedonhankintaan,
jutun rakentamiseen ja faktantarkistukseen.

Tähtäimessä uutinen

(yläkoulu ja toinen aste)

Vuonna 2006 ilmestynyt opas tuo esiin uudenlaisen viestinnän: uutiset verkossa ja matkapuhelimessa. Opas antaa tietoa verkkolehtien historiasta, verkkotoimittajan työstä ja verkko- ja paperilehtien eroavaisuuksista. Toki oppaassa on tietoa myös perinteisestä sanomalehdestä ja sen historiasta, toimittajan perustaidoista ja uutisen tiestä lehteen. Tabloid-kokoinen opas sisältää runsaasti opetustehtäviä.

Vikkilän Sanomat –lautapeli

(1.–2. luokat)

Vikkilän Sanomat on lautapeli alakoululaisille. Lapset saavat
pelin edetessä esimakua toimittajan työn eri vaiheista:
ideoinnista, tiedonhankinnasta, kuvittamisesta, kirjoittamisesta ja
faktantarkistamisesta. Peli on suunnattu melko sujuvan lukutaidon
hallitseville pelaajille. Peliä on tarkoitettu 2-4 pelaajalle.

Lehdessä luki, että…

(ammattiopetus)

Julkaisu on tarkoitettu kaikille ammattiopettajille ja ammattiopettajiksi opiskeleville. Sisällön ovat tuottaneet ammatillisen opetuksen opettajat. Julkaisuun on koottu esimerkkejä sanomalehden käytöstä nimenomaan ammattiaineiden opetuksessa ja monelta eri koulutusalalta. Ideat on esitelty tapausesimerkkeinä ja ne on ryhmitelty opiskelun etenemisen mukaisesti opintojen alkumetreiltä opinnäytteen tekemiseen ja valmistumiseen.

Lepakkopassi
lukupassi 3. -4. luokkalaisille

(alakoulu, oppilaille tarkoitettu opas)

Alakoululaisille suunnatuissa verkkolukupasseissa on hauskoja sanomalehtiin liittyviä tehtäviä.

Lintupassi
lukupassi 5. -6. luokkalaisille

(alakoulu, oppilaille tarkoitettu opas)

Alakoululaisille suunnatuissa verkkolukupasseissa on hauskoja sanomalehtiin liittyviä tehtäviä.